dissabte, 9 de juliol de 2011

Esport i dieta

Conservar la salut a base de fer esport i dieta, és una veritable malaltia. Però val la pena perquè la salut no és coneguda fins que és perduda. I per no perdre-la i perquè el sentit comú només té un camí, hi ha quatre consells bàsics en què tots els metges hi estan d'acord, que són vigilar la dieta, practicar activitat física, no fumar i anar al metge quan calgui.
Pel que fa a la dieta, aquesta ha de ser equilibrada, menjar de tot però sense gaire greixos. L'activitat física, se n'ha de fer poca o molta però això sí, amb regularitat i constància. En quant als vicis, ni tocar-los, que com diu una dita catalana no necessiten mestre. Finalment, si volem de veritat conservar la salut, el millor és no haver d'anar al metge si no és per obligació.
Si fem tot això, tenim prou números per arribar a vells amb una certa dignitat. És a dir, patir diàriament una miqueta per no patir massa al final. Això no vol dir que, de tant en tant, puguem tenir algun episodi de rauxa i alegria, més que res per no oblidar l'aspecte psíquic que també compta si realment volem estar satisfets. Arthur Schopenhauer va deixar dit que "generalment, les nou dècimes parts de la nostra felicitat és fonamenten en la salut". I com deia la vella cançoneta, potser l'altra dècima part ho són els diners i l'amor...