dijous, 29 d’agost de 2013

Dedicació

Frases fetes:
  • Qui sembra, recull
  • Dedica 26 hores diàries a...