dissabte, 15 de juny de 2019

Aigua

Frases fetes:
  • Hi ha menys aigua que en el moble bar de...(posa-hi qui vulguis)
  • L'aigua espatlla els camins.
  • L'aigua qualificada com a "dura", un eufemisme que vol dir que és una merda (Iu Forn).
  • Què bona és l'aigua, per refrescar el vi.
Reflexió. Només entenen la factura de l'aigua els doctors en mecànica quàntica. Nivell avançat. I si l'entens, t'adones que només una tercera part del que pagues és pel consum. La resta són conceptes marcians i taxes jupiterianes (Iu Forn).