dimarts, 20 d’agost de 2019

Assertivitat

Frases fetes:
  • Cal ser valents per saber dir no a algunes coses.
  • Digues “no” sense sentir culpa i digues “sí” sense sentir por (Paulo Coelho).
  • El punt mig entre la passivitat i l'agressivitat és la assertivitat, és a dir: l'autorespecte i el respecte als altres; autorespecte significa que no importa el que diguin, no vaig a perdre la paciència ni la meva felicitat (Yogesh Sharda).
  • És més fàcil aconseguir perdó que aconseguir permís (llei retroactiva de Stewart).
  • La meva llibertat acaba on comença la de l'altre (principi d'individualitat, John Stuart Mill).
  • Si em burxen, jo m'hi giro.
Possibles definicions:
  • Un comportament assertiu és el punt d'equilibri entre la passivitat i l'agressivitat.
  • Capacitat d'autoafirmar-se sense manipular ni deixar-se manipular.
  • Habilitat d'expressar el que sentim i el que pensem respectant a la vegada el que poden sentir o pensar els altres.

Principi d'individualitat. La meva llibertat acaba on comença la de l'altre (John Stuart Mill).