dilluns, 9 de gener de 2017

Benefici

Frases fetes:
  • Cui prodest (també utilitzada com "Cui bono" -en català «qui se'n beneficia?»-, és una locució llatina que fa referència quant d'aclaridor pot resultar en molts casos, a l'hora de determinar l'autor d'un acte, que roman desconegut, el fet de preguntar-se qui es beneficiaria dels seus resultats)
  • Si dónes un benefici no el recordis mai i mai no l'oblidis si el reps (Quiló de Lacedemònia).