dissabte, 6 de juliol de 2019

Amenaça

Frases fetes:
  • Conte per fer por als nens.
  • Els advertiments i les amenaces per sistema són pròpies de qui no té arguments.
  • Fer córrer la bruixa (usar el suborn o altres mitjans per obtenir alguna cosa).
  • L'amenaça és l'arma de l'amenaçat (Leonardo Da Vinci).
  • L'ou de la serp (Eugeni Xammar). 
  • No es pot passar sempre avisant de foc si no hi ha flames.
Escriu Taleb (Jugarse la piel, Paidós, 2019) que en algu­nes sec­tes mafi­o­ses, entrar a la casa de nit, i a la vora del llit cla­var un punyal al terra és més càstig que dego­llar l’ene­mic, ja que prova la plau­si­bi­li­tat de l’amenaça i recon­du­eix el com­por­ta­ment de l’ene­mic cap al que més interessa al sicari, enfront de la mort i l’espi­ral de ven­jança.