dimecres, 17 de juliol de 2019

Anglaterra / Irlanda

Frases fetes:
  • Les difi­cul­tats d’Angla­terra són les opor­tu­ni­tats d’Irlanda (vell eslògan dels repu­bli­cans irlan­de­sos).
  • Anglaterra no té amics permanents ni enemics permanents, només té interessos permanents (Lord Palmerston, primer ministre britànic del segle XIX).
  • Els anglesos poden suportar que els odiïn, però no que els ignorin.
  • És curiós que "fer zaping" en anglès es digui "change channels".
  • It is not for the interest of England to preserve the Catalan liberties. Ni les seves vides (Victus de l'Albert Sánchez Piñol).
  • No solament Anglaterra és una illa, també ho és cada anglès (Novalis).