dilluns, 12 d’agost de 2019

Aprofitar-se

Frases fetes:
  • Busca el millor de les altres persones, i troba el que et pot servir d’elles.
  • De l'arbre caigut tothom en fa llenya.
  • Del perdut treu-ne el que puguis (dita catalana).
  • Fer llenya de l'arbre caigut, o podrit, sempre ha estat fàcil.
  • Sucar pa.
  • Treure suc de les pedres.
Upcycling. Neologisme que es fa servir per la reutilització d'objectes que han estat descartats, que ja no es fan servir, dotant-los d'un nou propòsit d'utilitat, sense modificar-ne la base material i ampliant-ne la qualitat o el valor percebut original.