dimarts, 21 de novembre de 2017

Humanitat

Frases fetes:
Els humans desapareixeran a menys que canviïn la seva manera de viure. Molts avui comparteixen aquesta idea i s’han instal·lat en una mena de malenconia social que assumeix que el món va cada vegada pitjor. El problema és que la primera frase d’aquest article és una afirmació escrita per Jean-Jacques Rousseau... al segle divuit.Els humans desapareixeran a menys que canviïn la seva manera de viure. Molts avui comparteixen aquesta idea i s’han instal·lat en una mena de malenconia social que assumeix que el món va cada vegada pitjor. El problema és que la primera frase d’aquest article és una afirmació escrita per Jean-Jacques Rousseau... al segle divui
 • El do suprem de la huma­ni­tat és la bellesa de l’ànima, la gene­ro­si­tat, la noblesa i la valen­tia per­so­nal (Vassili Grossman).
 • Som l'última gota de l'última onada de l’immens oceà còsmic (Eduard Punset).
 • La huma­ni­tat ha esde­vin­gut espec­ta­cle d’ella mateixa (Wal­ter Ben­ja­min).
 • Els humans desapareixeran a menys que canviïn la seva manera de viure (és una afirmació escrita per Jean-Jacques Rousseau... al segle divuit).
 • Veig humans però no veig humanitat (El petit Príncep).
 • Estimo la humanitat, el que em rebenta és la gent (Quino). 
 • L'amenaça més gran per a la humanitat com a espècie dominant és un virus (cita original que apareix al principi de la pel·lícula del premi Nobel Joshua Lederberg). 
 • La humanitat no acabarà amb el planeta, en tot cas serà el planeta que acabarà amb la humanitat. 
 • En cada nen neix la humanitat (Jacinto Benavente). 
 • La humanitat no és tan dolenta ni tan bona com suposem (Valéry Larbaud). 
 • La humanitat està en mans del destí, i només l'atzar salva o condemna. 
 • El qui és amic de tota la humanitat, no és pas amic meu (Molière, 1622-1673).
La misantropia és una tendència social i/o psicològica caracteritzada per una antipatia general cap a la raça humana. No representa un desgrat per persones concretes, sinó l'animadversió dels trets compartits per tota la humanitat, al llarg del temps i l'espai, inclòs un mateix. Un misantrop és, per tant, una persona que mostra antipatia cap a la humanitat.
Reflexió. Hem d'equilibrar la gent que neix i la que mor. Si el món segueix així, algun dia pesarà més la humanitat que el planeta (Moisès Broggi).

Human Planet - Web exclusive series trailer - BBC One