dimecres, 8 de gener de 2014

Paradoxa del mentider

La paradoxa del mentider, la versió més antiga de la qual se li atribueix al filòsof grec Eubúlides de Milet (s. IV a. dC), es resumeix així:
"Un home afirma que menteix. Això que diu és verdader o fals?"
Per entendre la paradoxa només cal fer dues suposicions: si suposem que l'afirmació és certa, que l'home realment menteix, llavors el que diu és fals; en canvi, si suposem que l'afirmació és falsa, el que diu és verdader.
F