dissabte, 15 de febrer de 2014

Millor opció

Qualsevol decisió, per petita que sigui, comporta un risc i per tant assumir aspectes positius i també negatius. Davant de qualsevol presa de decisió, el millor és adoptar una actitud optimista i veure el costat positiu, sense perdre de vista el costat negatiu. És bo preguntar-se sempre què succeiria si passés el pitjor per veure si val la pena acceptar el risc de les possibles conseqüències negatives. Tot canvi genera angoixes per la por a equivocar-se, tot recordant que la inhibició encara podria ser pitjor. 
Existeix una eina aconsellada per diferents executius que "ens pot ajudar" a l'hora de prendre la millor decisió entre dues possibles. Es tracta de fer una anàlisi mitjançant una graella Excel (veure "La millor opció"), amb unes operacions matemàtiques molt senzilles però eficaces:
  1. Fer una llista dels factors considerats positius tant per a l'opció A com per a l'opció B (han de ser els mateixos). 
  2. Puntuar (sobre 10) la importància que significa cadascun d'aquests factors per a nosaltres. 
  3. Analitzar de manera objectiva i real les possibilitats d'aconseguir aquests factors i puntuar-los (sobre 10). 
  4. Calcular el risc de cada llista, multiplicant la puntuació de les importàncies per la puntuació de les possibilitats. 
  5. Finalment sumar els resultats i comparar els totals. La millor opció serà la que sumi més punts.