Cara

  • La cara és el mirall de l'ànima i els ulls els seus delators (Ciceró).
  • No n'hi ha prou amb tenir raó si la cara és de malícia (Baltasar Gracián).