dilluns, 18 de novembre de 2019

Ciutadania

La idea de contracte social introduïda per Rousseau fa referència al pacte que s'estableix entre els ciutadans i l'estat, en què els primers assumeixen uns deures a canvi que el segon els garanteixi uns drets. I l'estat protegeix la ciutadania.

Frases fetes:
  • Jo soc ciutadà del món (Diògenes de Sinop, Diògenes de Sinop, el primer que es va anomenar cosmopolita).
  • La majoria de ciutadans són honestos i civilitzats perquè practiquen la monogàmia, s’afaiten cada dia i paguen la contribució (Josep Pla).
  • Les ciutats són l'abisme de l'espècie humana (Jean-Jacques Rousseau).
  • Són necessàries moltes generacions per poder passar d'una forma de govern a altra. Abans de construir una ciutat, cal forjar ciutadans. [Georges Jacques Danton].
  • Tot ciutadà és rei sota un rei ciutadà (Charles-Simon Favart).
  • Urbi et orbi / A la ciutat i al món.
  • Viure a les ciutats serà cada cop més difícil (Yayo Herrero).