dissabte, 16 de setembre de 2017

Comunicació

Humor:
- Antonio, ja no parlem com abans!
- En català antic?

Frases fetes:
  • Els virreis incomunicats acaben amb els imperis (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis").
  • La tècnica Doctor Corbella és atribuir tots els mals a la falta de comunicació.
  • La pedra de toc de la comunicació és poder compartir llargs silencis amb algú sense sentir-nos incòmodes.
  • No se l'entén ni desxifrant la pedra roseta.
  • La comunicació és l'art de fer-se entendre; la simplificació és la drecera de l'enteniment entre els humans (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis").
  • Dos monòlegs no fan un diàleg.
  • No és cert que la gent s'entengui parlant, sovint, parlant, la gent es confon (Eduard Punset).
  • Empra el llenguatge que vulguis; mai podràs expressar altra cosa que allò que ets (Ralph Waldo Emerson).
  • Allò que ets m'escridassa de tal manera a l'orella, que no puc sentir allò que dius (Ralph Waldo Emerson, "La comunicació no verbal diu molt més").
Paradoxa. El silenci és el gran art de la comunicació (William Hazlitt).

Regla bàsica de comunicació.  Com més dur i incisiu és un discurs en el fons, més dolç i suau ha de ser en les formes.

Comunicació no verbal. Segons la Universitat de Stanford, el 45% d'un missatge s'expressa amb el cos, el 20% amb el to de veu i el 35% a través de les paraules i frases utilitzades. Per tant, el 65% de la comunicació parlada depèn de: la veu, la respiració, la presència física, la gesticulació, els moviments, la indumentària... El cos és una verdadera orquestra!