Comunicació

 • Allò que ets m'escridassa de tal manera a l'orella, que no puc sentir allò que dius (Ralph Waldo Emerson, "La comunicació no verbal diu molt més").
 • Com més dur i incisiu és un discurs en el fons, més dolç i suau ha de ser en les formes (regla bàsica de comunicació)
 • Dos monòlegs no fan un diàleg.
 • El silenci és el gran art de la comunicació (William Hazlitt).
 • Els virreis incomunicats acaben amb els imperis (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis").
 • Empra el llenguatge que vulguis; mai podràs expressar altra cosa que allò que ets (Ralph Waldo Emerson).
 • La comunicació és l'art de fer-se entendre; la simplificació és la drecera de l'enteniment entre els humans (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis").
 • La pedra de toc de la comunicació és poder compartir llargs silencis amb algú sense sentir-nos incòmodes.
 • L'objectiu de la comunicació no violenta no és canviar les persones i el seu comportament per sortir-nos amb la nostra; és establir relacions basades en l'honestedat i l'empatia, que amb el temps ens portaran a satisfer les necessitats de tots. [Comunicació NoViolenta, Marshall B. Rosengerg]
 • No és cert que la gent s'entengui parlant, sovint, parlant, la gent es confon (Eduard Punset).
 • No se l'entén ni desxifrant la pedra roseta.