Conclusió

  • No hem de treure conclusions de forma precipitada (regla prohibida del filòsof).
  • Una conclusió és quan et canses de pensar.
  • Una síntesi val per deu anàlisis (Eugeni d’Ors i Rovira).