divendres, 9 de maig de 2014

Consumisme

Frases fetes:
  • Gaudeix i gasta (catecisme de la publicitat).
  • L'home és l'única criatura que consumeix sense produir (George Orwell, 1903-1950).
  • Escombra nova, escombra bé.
  • Viure centrat en un mateix: en el jo, l'ara i aquí.
Reflexions:

  • Només l’eficàcia i els interessos d’aquest sistema (productor-distribuïdor-consumidor) ens poden fer evolucionar cap al consum responsable: proximitat, sostenibilitat, qualitat i sabor. [Xavier Roig]
  • Hem de passar del "ciutadà emprenyat" al "ciutadà emprenyador", perquè el primer deure de tot ciutadà és emprenyar (Günter Grass. I més en un país en què si no crides, no et foten cas).