dilluns, 26 de maig de 2014

Corporativisme

Frases fetes:
  • El sol es pot tapar amb les mans, però segueix allà.
  • Sí, és un fill de puta, però és del nostres (dit per Roosevelt referint-se a Somoza).
  • D'anada o de tornada els traginers fan trobada.
  • Avui per tu, demà per mi.
  • No ens farem mal, oi, doctor?
  • Gos no menja gos.
  • El corporativisme és estar units per evitar ser penjats per separat.
  • Entre bombers no ens trepitjarem les mànegues.