dilluns, 1 d’agost de 2016

Possible / Impossible

Frases fetes (possible):
 • De més verdes en maduren.
 • El possible ja ho he fet. L'impossible ho estic fent. Per a miracles m'estic organitzant.
 • No diguis mai d'aquesta aigua no en beure, per tèrbola que sigui.
 • Un dilema clàssic t'obliga a triar entre possibilisme i ambició, entre realisme i idealisme.
 • Comença fent primer el que és necessari, continua fent el que és possible, i de cop i volta estaràs fent l'impossible (Sant Francesc d’Assís).
 • Tot està per fer i tot és possible (Miquel Martí i Pol).
 • Una impossibilitat possible.
 • Les possibilitats d'una entre un milió surten bé nou de cada deu vegades.
 • ¿És possible quadrar aquest cercle?
Frases fetes (impossible):
 • D'on no n'hi ha, no en raja.
 • Impossible és allò que no pot passar fins al moment que passa (Mandela).
 • Més espectacular que la multiplicació dels pans i els peixos.
 • En el desert és impossible trobar aigua.
 • I si jo tingués dues rodes seria una bicicleta.
 • Només l’impossible és digne de ser intentat.
 • És massa fàcil... dir que qualsevol cosa és impossible (Josep M. Espinàs).
 • El que és impossible només triga una mica més.
 • Els qui diuen que no es pot fer, no haurien d'interrompre als qui ho estan intentant (proverbi xinès, també dit per Albert Einstein).
 • És com esperar que un voltor es faci vegetarià.
 • Una cosa i la contrària a la vegada són impossibles.
 • Ja han declarat solemnement -per activa, passiva i perifràstica- que és impossible
 • Demanar la lluna en un cove.
 • Hi ha utopies que canvien el món, però no existeixen els mons utòpics.
 • Per més aguda que tinguem la vista, mai podrem veure'ns l'esquena.
 • Nedar i nedar, per no arribar mai a la vora del mar.
 • Mai faràs que un cranc camini recte (Aristòfanes).
 • Sembrar sobre marbre.
 • L'amenaça d'un “és impossible” ja fa menys por que l'home del sac.
 • Impossible és un vocable que solament hom pot trobar al diccionari dels ximples (Napoleó I).
 • Descartats els suposats impossibles, el que queda, per improbable que sembli, és la solució ("Sherlock Holmes" de Conan Doyle).
 • Sempre s'ha de preferir l'impossible probable al possible improbable (Aristòtil).
 • Sigues realista, demana l'impossible.
 • Com que no sabia que era impossible, ho vaig fer (Albert Einstein).
 • Ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible (Jean Cocteau).
 • Algun dia, la tortuga aprendrà a volar.
 • Impossible vol dir que no has trobat la solució (Jordi Roca, postrer).

I si... Nor­mal­ment tots els “i si...” acos­tu­men a ser nega­tius o pes­si­mis­tes o tren­ca­dors d’expec­ta­ti­ves. Tots. Mai no donem gaire espai per als “i si...” en posi­tiu o amb pos­si­bi­li­tats l’èxit, i aquest és el senyal més inequívoc de la seva fal­se­dat i toxi­ci­tat: perquè és impos­si­ble, del tot impos­si­ble, que tot surti mala­ment. És una hipòtesi, de fet, alta­ment impro­ba­ble. Però sem­bla men­tida com ens hi aga­fem, nor­mal­ment a causa de la por o bé del des­co­nei­xe­ment.
Una trista història (conte del 1952). El gran Boris Vian esmenta la relació entre un general i un seu presoner que cada dia es jugaven la llibertat del presoner a veure quin dels dos componia abans el seu nom en un plat de sopa de lletres. Si ho aconseguia el presoner, quedava lliure. Si el primer a compondre el seu nom dins el plat era el general, el presoner havia d'ingerir una doble ració de l'odiosa sopa. Les regles del joc estaven clares, però hi havia un problema en contra del presoner: i era que ell es deia Joseph Ulrich de Saxakrammerigothensburg, mentre que el general tan sols es deia Pol. (Sebastià Alzamora)

El viatge del Kon-Tiki. L'etnòleg suec Thor Heyerdahl i uns companys en una balsa, la Kon-Tiki, van aconseguir arribar des del Perú fins a la Polinèsia. Heyerdahl sostenia que els polinesis procedien del continent americà i li objectaven que amb els mitjans de navegació d'aquell temps la travessa del Pacífic era impossible. Fet el viatge, va dir, modestament, que l'èxit d'aquell viatge no demostrava la seva teoria; sinó només que no era vàlida l'única raó que donaven contra la seva teoria, o sigui, que era impossible.

Les danaides. Varen ser condemnades a traginar cubells amb la inútil missió d'omplir una tina sense fons.

La idea del famós Somni Americà: pots aconseguir el que et proposis que es construeix sobre el concepte de meritocràcia.