dissabte, 14 d’octubre de 2017

Discussió

Reflexió. Com ja sabia Aristòtil, fa vint-i-cinc segles, és molt difícil, si no impossible, discutir sobre qualsevol cosa si abans no ens posem d'acord en el sentit que tenen les paraules.

Frases fetes:
  • No sempre que discuteixo amb la meva dona me'n divorcio.
  • La dona sempre té l'última paraula en una discussió; tot allò que l'home digui després, és el principi d'una de nova.
  • De la discussió neix l'enemistat (Lin Yutang).
  • En les discussions no es defensa una tesi; es defensa un mateix (Paul Valéry).
  • Totes les discussions es limiten a pintar l'adversari com a totxo o canalla (Paul Valéry).
  • L'únic mitjà per sortir guanyant d'una discussió és evitar-la (Dale Carnegie).
Mai discuteixis amb un idiota, t'arrossegarà al seu nivell i et guanyarà per la seva experiència.


Acudit de la no-discussió:
A) Quin és el teu secret per ser sempre tan feliç?"
B) És molt senzill, no discuteixo amb ningú.
A) Home, per això no crec que sigui!
B) Doncs no deu ser per això.

Lleis:
  • Segona Llei de DeMyer. Qualsevol persona en què l'argument consisteixi principalment en cites enormes pot ser ignorat sense por, i es considera que va perdre la discussió abans de començar. 
  • Llei de Danth. Si en una discussió a Internet has d'insistir que has guanyat, és probable que hagis perdut de forma escandalosa.
  • Llei de Godwin. També anomenada "Regla de Godwin de l'analogia amb els nazis" (de l'anglès Godwin's Rule of Nazi Analogies) és un adagi formulat per Mike Godwin el 1990. La llei proposa que a mesura que una discussió a la xarxa creix, la probabilitat que es doni una comparació amb els nazis o Hitler tendeix a u. La Llei de Godwin és citada habitualment a les discussions online com un avís contra l'ús de retòrica incendiària, especialment contra arguments fal·laços de la forma reductio ad Hitlerum. La regla no diu si l'ús de la comparació amb els nazis o Hitler en cada cas concret és adequada, només afirma que és probable que s'esdevingui. Precisament pel fet que una comparació així pot ser adequada, Godwin ha argumentat que el sobreús d'aquestes comparacions s'hauria d'evitar, perquè treu força als usos legítims. En l'àmbit cultural català aquesta regla és també vàlida, encara que la probabilitat de comparació amb els feixistes, franquistes o amb Franco és també alta, a falta d'estudis científics que ho corroborin.