dimecres, 14 de desembre de 2016

Engany

Frases fetes:
 • Ens dei­xem enga­nyar amb les falòrnies de tota mena de vene­dors i xer­rai­res de fira.
 • Ficar el rem (enganyar-se).
 • Donar gat per llebre.
 • Donar garsa per perdiu.
 • Caure-hi de quatre potes.
 • Aixecar la camisa (enganyar).
 • Donar peixet (tàctica de simular afavorir l’adversari).
 • Són tan simples els homes [...] que aquell que enganya sempre trobarà qui es deixi enganyar (El príncep).
 • Encara que sembli mentida, hi ha enganys que ens fan l'existència més suportable.
 • Fer passar bou per bèstia grossa.
 • Fer la puta i la Ramoneta.
 • Sopar de duro (avui té significat de enganyifa però l'origen prové de Can Culleretes, el restaurant més antic de Catalunya - 1786). 
 • No ens hauríem de deixar enredar més. 
 • Donar garsa per perdiu. 
 • Quan tothom enganya tothom, ningú creu ningú. 
 • Hi ha enganys que ens fan l'existència més suportable, encara que sembli mentida. 
 • Tu creus que m'enganyes i jo faig que et crec. 
 • Sense engany, la humanitat moriria d'avorriment i desesperació (Anatole France). 
 • Els homes no viurien molt de temps en societat si no s'enganyessin els uns als altres (Valéry Larbaud). 
 • Si m'enganyes una vegada, la culpa és teva. Si m'enganyes dues vegades, la culpa és meva (Anaxàgores). 
 • El millor sistema per a ser enganyat és creure's més llest que els altres (Valéry Larbaud). 
 • És més fàcil enredar una multitud que un sol home (Heròdot). 
 • Diguem que tot anirà bé, encara que sigui mentida (desig de trobar algú, qui sigui, que ens transmeti seguretat). 
 • És més fàcil enganyar la gent que convèncer-los que han estat enganyats (Mark Twain).
Humor:
 • Crec que la teva dona ens enganya.