dimarts, 4 d’abril de 2017

Encert / Error

Frases fetes:
 • Cagada l'hemus.
 • Arribar i moldre.
 • Ficada de pota. 
 • Qui cau i s’alça, camí avança. 
 • Cometre un error i no corregir-lo és un altre error (Confuci). 
 • La cosa més valuosa que pots fer és cometre un error, res pots aprendre de ser perfecte (Adam Osborne). 
 • El dolor i els errors ens ensenyen normalment més coses que el plaer i els encerts. 
 • Perquè repetir els errors antics havent tants errors nous per cometre (Bertrand Russell). 
 • Errare humanum est ("Equivocar-se és humà" de Sèneca; El problema és quan ens humanitzem massa; no oblidem la segona part de l'adagi que diu: "et perseverare autem diabolicum ", és a dir, "i perseverar en l'error és diabòlic"). 
 • Error 404 
 • Hi ha errors oportuns i encerts prematurs. 
 • De homes és equivocar-se; de bojos persistir en l'error (Ciceró). 
 • És menys dolent alterar-se en el dubte que descansar en l'error (Alessandro Manzoni). 
 • Si no vols que se sàpiga, el millor és que no ho facis. 
 • Fa ja diversos errors que no ens cometem. 
 • Els errors, s'assumeixen. Les experiències, es viuen. La vida, es gaudeix. Les crítiques, s'ignoren. 
 • Fins i tot un rellotge aturat l'encerta dos cops al dia (ho diu Anthony Hopkins que fa d'assassí calculador a la pel·lícula Fracture).
 • L'error, primer sempre ens ha d'amoïnar i de seguida ens ha d'ocupar, però mai no ens ha de deprimir; l'encert, primer sempre ens ha d'excitar i tot seguit ens ha d'ocupar, però mai ens ha de relaxar (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis"). 
 • L'error és patrimoni de la humanitat (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis"). 
 • Errar és humà; perdonar és diví (Alexander Pope). 
 • Si l'error té una mare, aquesta mare és la rutina (Zamahsari). 
 • L'error és una planta que creix pertot arreu (Martin Farquhar Tupper). 
 • No hi ha tan sols ni un error que no hagi tingut els seus seguidors (John Locke). 
 • Heus ací un greu error polític: no pensar més que en un mateix i en el present (Jean de La Bruyère). 
 • La vergonya de confessar el primer error en fa cometre molts altres (Jean de La Fontaine). 
 • És sabut que l'ésser humà involuciona, no aprèn dels seus errors ni a patacades (Andreu Buenafuente).

Concepte "merda en cascada". Quan alguna cosa falla, hi ha una cadena de responsabilitats en la qual hi ha un responsable primer, un segon... fins al cap.

Càlcul erroni de l'error