divendres, 5 de gener de 2018

Estat

Pregunta. ¿Què és pitjor, un polític que fa justícia o un jutge que fa política?

Frases fetes:
 • L’obli­gació dels estats és garan­tir la segu­re­tat i la lli­ber­tat de la gent (Locke).
 • Definicions de l’estat espanyol: estado de desecho, estat demofòbic, estat del malestar...
 • A vegades l'estat, amb el pretext d'ajudar als invàlids, acaba per tractar tothom com si fossin invàlids.
 • Cap nació podrà emetre un judici si abans no és capaç de jutjar-se a si mateixa (Goethe).
 • La política crea els estats, la naturalesa crea les nacions (Gottfried von Hander).
 • Els estats són ous durs i amb ous durs no fas la truita que seria Europa (De Gaulle).
 • Anglaterra no té amics permanents ni enemics permanents, només té interessos permanents (Lord Palmerston, fosc primer ministre britànic del segle XIX).
 • Declaro en silenci la guerra a l'estat a la meva manera, encara que sempre intentaré traure'n el profit que pugui (Henry David Thoreau).
 • Si l'estat és fort ens aixafa. Si és dèbil morim (Paul Valéry; i si no tens estat, no existim).
 • L'estat és un mecanisme històricament temporal, una forma transitòria de societat (Mikhail Alexandrovitx Bakunin).
 • Declaro lliurement la meva guerra a l'estat, a la meva manera, tot i que seguiré fent-ne ús i obtenint-ne tants avantatges com pugui (David Thoreau, 1849).
 • La diferència entre una màfia i un estat, és que la màfia aspira a ser un estat que no ha triomfat, i l'estat sí (Oriol Junqueras).
La idea de contracte social introduïda per Rousseau. Fa referència al pacte que s'estableix entre els ciutadans i l'estat, en què els primers assumeixen uns deures a canvi que el segon els garanteixi uns drets. L'estat protegeix la ciutadania.