dilluns, 8 de desembre de 2014

Faula de la granota i l'escorpí

La faula de la granota i l'escorpí descriu com la granota ajuda l'escorpí a travessar el riu al damunt seu. Quan estan a la meitat, la granota rep la picada de l'escorpí. La granota diu: “Però què fas?”, i l'escorpí respon: “Ho sento, és la meva naturalesa”. I tan la granota com l'escorpí s'acaben enfonsant en el riu.
És l’ins­tint ine­vi­ta­ble que fa que l’escorpí hagi de cla­var l’agulló a l’esquena de l’única granota que el pot dur a l’altra banda del riu.