Intel·ligència / Subtilesa

Frases fetes:
 • La vertadera intel·ligència consisteix en descobrir la intel·ligència aliena (René Descartes).
 • Saber què fer quan no saps què fer (Jean Piaget, és potser la millor definició d'intel·ligència).
 • Té la intel·ligència justa per passar el dia.
 • La intel·ligència és la capacitat de resoldre problemes.
 • Surt de davant meu; ofens la meva intel·ligència (paraules d'Al Pacino a la primera part d'El Padrí).
 • Per a ser intel·ligent tota la vida és necessari ser estúpid un instant.
 • L'estupidesa real sempre guanya a la intel·ligència artificial.
 • Les persones intel·ligents estan sempre plenes de dubtes... Serà veritat?
 • El que importa no és quanta intel·ligència tenim, sinó com utilitzem la que tenim.
 • Els escacs desenvolupen la intel·ligència per continuar jugant a escacs.
 • El plaer més gran d'una persona intel·ligent és aparentar ser idiota davant d'un idiota que aparenta ser intel·ligent.
 • Una societat dirigida per persones intel·ligents bé podria saltar pels aires o acabar amb tot el planeta (Gardner).
Intel·ligència social: la capacitat d'un individu per relacionar-se de manera satisfactòria amb els altres, generant-hi vincles afectius i cooperació i evitant conflictes.
Humor. La suma total de la intel·ligència del planeta es manté constant; en canvi la població segueix creixent (Murphy).