dimecres, 5 d’abril de 2017

Lleis

Frases fetes:
 • Com més corrupte o decadent és un estat, més lleis necessita / Corruptissima republica, plurimae leges (Tàcit).
 • Hi ha una llei que es compleix sempre, sempre, sempre, i després ja ve la de la gravetat...
 • Llei no és sempre sinònim de justícia. 
 • On la llei no distingeix, no s'ha de distingir (principi de tipicitat).
 • El dret és la veritat i la llei és la realitat (Victor Hugo).
 • Feu bones lleis perquè les haureu d'aplicar al vostre millor amic i al vostre pitjor enemic (Montserrat Tura).
 • Avui en dia, tot està regulat, fins i tot la mida dels peixos a la peixateria.
 • Tothom és igual davant la llei, però la llei -i els qui la maneguen- no és igual davant tothom (David Fernàndez).
 • Com més lleis, més mals.
 • Els sentiments poden canviar lleis, les lleis no poden canviar sentiments.
 • La llei com a pretext i no com a marc legal de garantia.
 • Feta la llei, feta la trampa (com deia l'àvia).
 • La idea que la llei només cal complir-la si ens vigila l'autoritat.
 • Si la llei no existeix, tot està permès (Dostoievski).
 • La llei no és igual per a tots. I l'opinió pública no té per què ser més justa que la llei (Toni Soler).
 • Les lleis -deia- són semblants a les teles d’aranya, en les quals els animals petits i prims queden travats i presos i els grans i forts les trenquen i se’n van (Anacarsis).
 • A vegades, per fer el correcte, has de trencar la llei (Edward Snowden, exanalista de la CIA).
 • No és casual que al sud d'Europa no tinguem cap paraula per al verb to enforce, que vol dir fer complir la llei (Albert Pla Nualart).
 • Quan la llei no és justa, és de justícia transgredir-la (Víctor Alexandre).
 • La llei de la gravitació universal va caure pel seu propi pes (JM).
 • Una cosa no passa a ser justa pel fet de ser llei. Ha de ser llei pel fet de ser justa (Charles de Montesquieu).
 • La llei de l'embut: l'ample per a mi, l'estret per a tu.
 • Per poder ser lliures hem de ser esclaus de la llei (Marc Tul·li Ciceró).
 • Sense ordre no hi ha obediència a les lleis, i sense obediència a les lleis no hi ha llibertat, perquè la veritable llibertat consisteix a ser esclau de la llei (Jaume Balmes).
 • La llei de la selva: o menges o ets menjat (Joaquín Lorente, "Pensar, és gratis").
 • És una llei que totes les lleis es poden trencar.
 • Les lleis inútils debiliten les necessàries (Baró de Montesquieu).
 • Les lleis han d'ésser severes i els homes indulgents (Marquès de Vauvenargues).
 • Interpretar la llei és corrompre-la. Els advocats, però, la maten (Napoleó I).
 • Cap llei pot fer content tothom (Titus Livi).
 • El vell arbre de les lleis s'ha de podar contínuament (Anatole France).
 • En temps de corrupció és quan es fan més lleis (Etienne Bonnot de Condillac).
El procés de Franz Kafka (1925):
- No conec aquesta llei -va dir K.
- Pitjor per a vostè -va dir el vigilant.
- Només existeix als vostres caps -va dir K.
- Ja sentirà els seus efectes.

Reflexions:
 • La llei és una imperfecció de la justícia. Amb les lleis, es posen paraules i conceptes per traduir a la realitat allò que és just. 
 • La llei ha de ser igual per a tots i no pot ser utilitzada de manera partidista, oportunista o arbitrària en benefici d'objectius polítics.
 • On no hi ha llei no hi ha civilització, però la llei no és mai més civilitzada que la societat que la genera: en una dictadura, il·legalitza i reprimeix els demòcrates, i en una oligarquia, vetlla perquè els poderosos mantinguin els privilegis (Albert Pla Nualart).
 • El parenostre en versió anglesa conté 56 paraules. Els deu manaments, 297. La declaració de la independència americana, 300. Les estipulacions de la CEE sobre exportació d'ous d'ànec, prop de 27.000. ¿Hi ha cap al.legat més fi per fustigar la diarrea reglamentista que patim? (Extret de la premsa anglesa)
Qui et va parir. Des del segle XIII, des dels Decretals de Ramon de Penyafort, Catalunya reconeixia la investigació de la paternitat, és a dir poder saber qui eren els teus pares. En canvi el Codi Civil espanyol no incorpora aquest dret fins al 1981.


Les lleis -deia- són semblants a les teles d’aranya,
en les quals els animals petits i prims queden travats i presos
 i els grans i forts les trenquen i se’n van.
(Anacarsis)