dimarts, 27 de juny de 2017

Lluna

Frases fetes:
  • Houston, l'Eagle ha aterrat (comandant Armstrong).
  • La lluna és més gran que el sol, ja que la deixen sortir de nit.
Operación Luna... ¿Llegamos realmente a la Luna? 

Anècdota de Fran­cesc Pujols. Un dia li va anun­ciar que a les tres de la mati­nada hi hau­ria un eclipsi de Lluna Pujols li va res­pon­dre: “Sem­pre seran quarts de qua­tre.”