dimarts, 24 de març de 2015

Maldat

Frases fetes:
  • El món no està amenaçat per les males persones, sinó per aquells que permeten la maldat (Albert Einstein).
  • Una residència de la tercera edat al costat del cementiri.