dilluns, 26 de juny de 2017

Medicina

Frases fetes:
  • L'art de la medicina consisteix a tenir distret el pacient mentre la natura va fent la seva feina (tant si és per curar-te com per eliminar-te).
  • Em vaig fer metge per amor al meu pare i no exerceixo la professió per amor a la humanitat (Alfonso Daniel Rodríguez).
  • Actualment fem tractaments de talla única (David B. Agus).
  • La medicina ha aconseguit malalts morint-se indefinidament. Això és una aberració. [Moisès Broggi]
Curiositat. A la pel·lícula Tes­ti­moni de càrrec, Elsa Lanc­hes­ter, que fa d’infer­mera, diu a Char­les Laugh­ton: “Ara pren­drem la pas­ti­lla i ens fica­rem al llit.” Ell li res­pon: “Amb vostè? Mai!”

Acudits:
- Doncs a mi l'homeopatia em va curar. 
- Què tenies? 
- Set.

-  HI HA ALGUN DOCTOR A LA SALA?
- Jo sóc doctor, Què passa? 
- Un infart! 
- Sóc doctor en filologia anglesa... 
- Morirà! 
- He is going to die.