dijous, 29 de juny de 2017

Normal

Frases fetes:
 • De Joans, Joseps i ases, n’hi ha per totes les cases (en realitat ases ve de les quatre últimes lletres de cases).
 • El normal és allò a què t’acostumes, potser ara no us semblarà normal però al cap d’un temps us hi acostumareu. I es convertirà en una cosa normal. [ho diu la tia Lydia a 'El conte de la Serventa', de Margaret Atwood]
 • El que és normal sol ser ordinari i mediocre, el que és diferent sol ser excepcional.
 • Ser una persona normal, en l'accepció més elogiosa del terme.
 • Res de nou sota el sol.
 • Sempre han tingut bec les oques. 
 • L'excepcionalitat no es pot disfressar de normalitat.
 • En una crisi com l'actual, la normalitat pot esdevenir excel·lència.
 • Jo era normal fins que et vaig conèixer.
 • De prop ningú és normal (Caetano Veloso).
Diferència entre normal i corrent. Una cosa corrent (habitual) no té per què ser normal. 

Reflexions:
 • Mil mili­ons de per­so­nes que es cre­uen excep­ci­o­nals no fan una munió de per­so­nes nor­mals? Pot­ser el que comença a ser de veri­tat excep­ci­o­nal és con­si­de­rar-se nor­mal. [Montse Barderí]
 • O tothom és normal o la normalitat no existeix.
Ser normal. La mediocritat ens tranquil·litza i ens inspira confiança. La gent que destaca ens incomoda. Desconfiem del que sobresurt i crida l'atenció: val més ser normalet... Ens fa por sentir-nos singulars, que ens vegin diferents, especials... poc normals. [Aurelio Arteta, filòsof]