dissabte, 29 d’octubre de 2016

Ofensa

Frases fetes:
  • Sense acritud (sense ànim d'ofendre).
  • Quan hom se sent contrariat, el seny retrocedirà (Baltasar Gracián).
  • La veritat és la major ofensa.
  • "Si s'ha sentit ofès, ho retiro", la manera estàndard de fer marxa enrere.
  • Mai ofenguis un amic; ni en broma (MarcTul·li Ciceró, 106-43 aC).