dissabte, 14 d’octubre de 2017

Mesura

Frases fetes:
  • El que no es pot mesurar no es pot millorar.
  • Mesura les coses que puguis mesurar, i les que no puguis, fes-les mesurables (Galileo Galilei).
  • La mesura d'urgència és el remei quan no hi ha altre remei.
  • Un ou com a unitat de mesura estàndard.