dimecres, 14 de desembre de 2016

Prova

Frases fetes:
  • L'absència de prova no és prova d'absència. 
  • It's not what you know, it's what you can prove / No és el que saps, és el que es pots demostrar. [pel·lícula Training Day]
  • Les persones menteixen, les proves no (CSI).
  • És tradició que a tots els mandataris se'ls concedeixin 100 dies de gràcia abans de jutjar la seva feina.
La prova del nou. És un mètode per verificar que els càlculs fets a mà de sumes, restes, multiplicacions i divisions d'enters són correctes.  Exemple: