dissabte, 17 de setembre de 2016

Retòrica

Frases fetes:
 • Contra el fum, aire.
 • Tot tir no fet és tir errat (Wayne Gretzky).
 • Del anuncio al hecho hay un trecho (dita castellana).
 • La reiteració és la millor retòrica (Napoleó).
 • Paraules sense acció = zero (Kilian Jornet).
 • És més fàcil comprar i vendre que fregir un ou (Nassim Taleb).
 • I ja se sap, les copes buides sempre fan més soroll que les plenes (Victus, Albert Sánchez Piñol).
 • Els fets són com els sacs, si són buits no s'aguanten drets (Pirandello).
 • Quan no hi ha respostes apareix la buidor del recurs retòric (Ferran Torrent).
 • Ja veurem si és sincer o tinta de calamar (Vicent Sanchis).
Metonímia (consisteix en la substitució d'un element per un altre que té relació):
 • El duc demanà la mà de la princesa al rei. 
 • Es va menjar el danone.
 • Anem a prendre una copa.
Sinècdoque (consisteix a expressar la part d'un objecte pel tot o el tot per la part):
 • Amèrica per als Estats Units d'Amèrica
 • Anglaterra per a Regne Unit
Tautologia (consisteix en l'ús de diferents paraules per expressar un idèntic significat):
 • Entrar cap a dins.
 • El cadàver del difunt.
 • Un parell de bessons.
 • Ho vaig veure amb els meus propis ulls.
 • Estava envoltat per tot arreu.
Figures retòriques:
 • Comparació (les paraules clau d'una comparació és "com..." o "més que...").
 • Metàfora (ve a ser una comparació, però sense el "com"):
  • Castells de foc verbals.
  • Closca buida.
  • Encantador de serps.
  • Retòrica buida o inflada.
  • Fum.
  • Pirotècnia verbal.
 • Personificació (consisteix en atribuir qualitats humanes a un objecte inanimat o animal).
 • Hipèrbole (exageració deliberada).
 • Lítote (figura contrària a la hipèrbole que consisteix en destacar una qualitat, traient-li importància a través d'una expressió negativa).
 • Ironia (quan es diu el contrari del que es pensa).
 • Antítesis (un contrast entre dues idees).
 • Perífrasis (és utilitzar diverses paraules per no dir-ne una).
 • Apòstrofe (adreçar-se a algú que no hi és).
 • La pregunta retòria (la pregunta la resposta de la qual tots saben o bé implícita).