Comfort ambiental a casa

Donat que la pell està superficialment a uns 33°, quan la temperatura ambiental és superior, és preferible tancar les finestres per conservar la frescor de l'interior de la vivenda.