dissabte, 26 de març de 2016

Soroll

Frases fetes:
  • Un orgue de gats (un lloc ple de soroll).
  • Semblar el mercat de Calaf.
  • El silenci, el soroll més fort de tots.
  • Fa més soroll una branca d'un arbre que es trenca que tot un bosc que creix.
  • Una petita moneda en una gran gerra buida fa molt soroll.
  • Hi ha més soroll a l'aparador que a la rebotiga.
  • Hi ha remors que només les perceps quan deixen de sonar.
  • Els sorolls i la brutícia són mostres d'incultura (escrit a la font del Molinot de Pontons).