Full de queixa, reclamació i denúncia

DECRET 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Queixes/ reclamacions / denúncies: http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/reclamacions/index.html


Comentaris