Fal·làcia de la causa falsa

No asseguraràs que alguna cosa és la causa simplement perquè va passar abans
(Post hoc ergo propter hoc)

També anomenada en llatí com a "Cum hoc ergo propter hoc" (amb això, per tant causa això).
És una fal·làcia que es comet quan pensem que dos o més esdeveniments estan connectats per una relació causal per haver-se observat que existeix una correlació estadística entre ells. Causa i efecte, tota una temptació de qualsevol ésser humà. La manera de refutar aquesta fal·làcia és amb la frase "correlació no implica causalitat". Un exemple seria el següent argument: 
  • Molts consumidors de cannabis tenen problemes psiquiàtrics, per tant, el consum de cannabis causa problemes psiquiàtrics.
Encara que la conclusió pogués ser verdadera, l'argument és fal·laç perquè la correlació entre el consum de cannabis i tenir problemes psiquiàtrics no té per què tenir una relació de causa i efecte. També podria ser que els problemes psiquiàtrics fossin la causa del consum de cannabis
Una variant és la fal·làcia de direcció incorrecta o causalitat inversa que es comet quan s'infereix una relació causal entre dos esdeveniments correlacionats, però en aquest cas la causa és l'efecte i l'efecte la causa. Un exemple històric i curiós seria que la gent de l'Edat Mitjana creia que els polls eren bons perquè la gent malalta no els tenia, quan en realitat és perquè els polls són molt sensibles a la febre.

Comentaris