Principi de Pareto

El principi de Pareto (conegut també com la llei 80-20) diu que, en molts casos, el 80% dels efectes són conseqüència del 20% de les causes. En Pareto es va adonar que a Itàlia el 80% de la riquesa era propietat del 20% de la població. Va examinar altres països i va trobar que es produïa un distribució similar. Finalment ha esdevingut una espècie de regla empírica que s'aplica a qualsevol qüestió.
Exemples:
  • En els negocis, el 80% de les vendes procedeixen del 20% dels clients.
  • En els delictes, el 80% dels fets delictius són causats pel 20% dels delinqüents habituals.
Tenint en compte aquesta llei, podem optimitzar qualsevol aspecte de la vida personal o professional: és més productiu focalitzar en aquell 20% d'accions que proporcionen el 80% dels resultats.

Comentaris