El protestantisme

El 31 d'octubre de 1517 el frare agustinià Martí Luter va clavar els seus 95 punts discrepants amb el papat a la porta de l'església del castell de Wittenberg (l’actual Alemanya), fet que provocaria un cisma en el si de l'Església catòlica: el naixement de les esglésies protestants (anglicans, luterans, baptistes, metodistes, calvinistes...). Va creure que l'Església s'havia desviat del missatge pur de Déu per mitjà de Jesucrist, fins al punt de vendre salvació i perdó a canvi de diners (bula papal).

La teologia protestant es basa en cinc punts:
  • Només Crist. La salvació només prové de Jesucrist, a diferència de la doctrina catòlica que aquesta també era possible per la intercessió dels sants, la Verge o fins i tot la venda d’indulgències.
  • Només escriptura. L’única Paraula de Déu és la Bíblica, que havia de ser accesible i interpretada individualment per tots els creients, a diferència de la doctrina catòlica que només podia ser interpretada pel Papa i els concilis eclesiàstics.
  • Només la fe. La justificació davant de Déu prové per mitjà de la fe en el sacrifici de Jesucrist a la creu i les obres bones són la resposta de l’home a la salvació de Déu. A diferència de la doctrina catòlica s’oposa a la justificació per mitjà d’obres meritòries, la penitència, les indulgències, les misses per als morts, el purgatori...
  • Només gràcia. La salvació provés de la gràcia de Déu, per mitjà del perdó, després del penediment, i no pels mèrits del pecador. Ningú pot salvar-se a si mateix.
  • Només la glòria a Déu. La glória pertany només a Déu, el creador de tota l’obra no només per mitjà del sacrifici de Jesús en la creu, sinó per permetre que per mitjà de la fe l’home pugui ser salvat.
El segell de Luter

Comentaris