Google+: escriure en negreta, cursiva i ratllat

El format dels comentaris de Google+ es poden millorar de la següent manera:
  • _text_ escriu en cursiva text
  • *text* escriu en negreta text
  • -text- escriu ratllat text
Més trucs de Google+