Eficàcia versus eficiència

L'eficàcia fa referència a la capacitat en aconseguir un objectiu encara que no s'hagi fet el millor ús dels recursos. En canvi l'eficiència fa referència a la millor utilització dels recursos.
Així, és possible ser eficaç sense ser eficient i també és possible ser eficient sense ser eficaç.

Exemple. Imaginem que hem de construir un pont en un mes:
-- Es pot donar el cas que aconseguim construir el pont en un mes però utilitzant més recursos dels necessaris. En aquest cas hem estat eficaços però no eficients.
-- O bé es pot donar el cas que hem utilitzat menys recursos dels previstos en la construcció del pont, però hem trigat un mes i mig. En aquest cas hem estat eficients però no eficaços.
-- L'ideal seria construir el pont en un mes (eficaços) amb menys recursos dels previstos (eficients).