Fal·làcia non sequitur

No assumiràs que "això" segueix "allò" quan no existeix connexió lògica alguna
(Non sequitur)

Es tracta d'un raonament inconseqüent en què la conclusió no es dedueix de les premisses.
Aquest argument té la següent forma:
  1. Si A, llavors B
  2. B
  3. Per tant, A
Exemple (sil·logisme equivocat):
  1. Si sóc humà, llavors sóc mamífer.
  2. Sóc mamífer.
  3. Per tant, sóc humà.
Encara que les premisses són vertaderes, la conclusió pot ser falsa, perquè no tots els mamífers són humans.

Un exemple més evident (petició de principi):
  1. Si sóc a Barcelona, llavors sóc a Catalunya
  2. Sóc a Catalunya
  3. Llavors, sóc a Barcelona
Encara que és correcte que Barcelona està a Catalunya, no sempre que sóc a Catalunya estic a Barcelona.