Intel·ligència emocional

El primer cop que es va parlar d'intel·ligència emocional va ser el 1990, en un article dels psicòlegs John Mayer i Peter Salovey on la definien com "la capacitat de validar la raó amb emocions i d'usar les emocions per millorar el raonament. Dit d'una manera més clara, és la capacitat d'una persona per utilitzar de manera profitosa les emocions pròpies i alienes per adaptar-se a les situacions, tenir èxit i sentir-se bé. O sigui, parlem de l'empatia, de fer que l'altre s'adoni que tu també sents els que ell mateix sent.

La intel·ligència emocional ajuda a regular les nostres emocions i controlar els nostres sentiments, una font important d'informació que ens pot comprometre. Però també ens ajuda els altres a controlar les seves emocions i superar les seves crisis i problemes. Segurament el consell més habitual serà el de la prudència i de saber valorar els beneficis a llarg termini davant de la frustració o desànim del present. Es tracta d'imaginar i anticipar les emocions positives que podrien aportar un canvi en el futur.

Les persones que tenen intel·ligència emocional són bones en l'establiment de relacions socials positives i per evitar conflictes de qualsevol mena. Són gent que eviten riscos com les drogues i que saben aconsellar i ajudar els altres a conviure amb harmonia i satisfacció.

L'educació emocional s'ha d'encaminar no tant a reprimir els sentiments o a imposar la raó, sinó a utilitzar la raó per aconseguir un equilibri coherent entre tots dos. I perquè aquesta generi benestar, cal orientar-la als sentiments positius. Justificar racionalment l'odi és una situació menys desitjable que trobar raons per canviar-lo per un sentiment positiu com per exemple la compassió, no en benefici de l'odiat sinó del propietari del sentiment.

No obstant això dit i donada la maquiavèl·lica naturalesa de la condició humana per aconseguir allò que vol, es corre el risc de fer un mal ús d'aquesta intel·ligència emocional i actuar amb hipocresia. Però també l'altra persona pot tenir la intel·ligència suficient per detectar l'engany o la falsedat.

Algunes frases fetes que fan referència a la intel·ligència emocionals:
  • Més val un pessic de bon sentit que muntanyes d'intel·ligència (Baltasar Gracián).
  • Si hom és senyor d'un mateix, també ho serà després dels altres (Baltasar Gracián).
Finalment, per arribar a ser emocionalment intel·ligents, ens hem de fer i respondre aquestes quatre preguntes:
  1. Com estic?
  2. Com em vull sentir?
  3. Per què em sento d’aquesta manera?
  4. I què puc fer per sentir-me com em vull sentir?

Font: Llibre "Emocions i Intel·ligència Emocional" de Ignacio Morgado.