El número 7 és màgic

 • La creació del món es va fer en 7 dies (diuen).
 • Els set pecats capitals.
 • Els set dolors de la Mare de Déu.
 • Les set paraules de Jesucrist a la creu.
 • Els set sagraments.
 • Els set savis de Grècia.
 • Sentir-se al setè cel.
 • Beure els set calzes d'amargura (passar grans calamitats).
 • Ser un setciències.
 • ¿Per quins set sous?
 • Topònims com Setcases, Setfons, Septimània...
 • Els set turons de Roma.
 • Els set dies de la setmana.
 • Les set meravelles del món.
 • Els set colors de l'arc de Sant Martí.
 • Els canelobres de set braços.
 • Les botes de set llegües.
 • M'he fet un set als pantalons