Diferència entre judici analític i judici sintètic

Per a Kant, "pensar" és "jutjar", en aquest sentit, un judici és un subjecte unit a un predicat. Per exemple, "La mar és blava" seria un judici analític perquè el predicat no està en contradicció amb el subjecte. 
En canvi, si diem "Totes les coses pesen", seria un judici sintètic, no comprovat, ja que a través del subjecte no es pot deduir el predicat. 
Conclusió: és evident que els judicis sintètics són els que fan avançar el coneixement.

Comentaris