Adequat o adient

Ras i curt:
  • Adequat significa proporcionat a un propòsit.
  • Adient vol dir que harmonitza bé amb una altra cosa, que hi va bé.