E pur si muove

I tanmateix es mou
És una frase atribuïda erròniament a Galileo Galilei per adjurar de la teoria heliocèntrica (la Terra es mou al voltat del Sol) davant de l'amenaça de mort de la Santa Inquisició.