La consciència és dual

En català la consciència és dual: pot tenir dos significats ben diferents que no sempre sabem distingir prou bé. No és el mateix dir «tinc la consciència tranquil·la» que «estar conscient després de rebre un cop».
El primer terme (en castellà conciencia i en anglès consciousness) és aquella veueta interior --ego-- que ens diu el que està bé o malament (judici moral i subjectiu).
En canvi el segon terme (en castellà consciencia i en anglès awareness) té a veure en adonar-se que sóc aquí i ara, d'estar present i observar-se a sí mateix.
En resum, no podem regir-nos per la nostra consciència si no vivim de forma conscient.