Quan el mòbil no té internet

El motiu més habitual és que l'APN (Nom del Punt d'accés) s'ha des configurat. 
Veiem els passos per tornar a configurar l'APN d'un mòbil de l'operador PARLEM:
  1. Clicar 'Configuració' 
  2. Clicar 'Xarxa mòbil' 
  3. Clicar 'Dades mòbils' 
  4. Clicar 'Noms de punts d'accés (APN)'
  5. Crear un APN nou clicant als tres puntets de dalt a la dreta
  6. Aquesta nova APN ha de tenir les següents característiques:
  • Nom: Parlem
  • APN: internetmas
  • Tipus d'APN: default
I en teoria ja hauríem de tenir Internet.