🅱 Petites reflexions

Segons les dimensions vitals bàsiques
Un espai per trobar reflexions, idees, comentaris i opinions amb dues característiques, brevetat i un mínim d'interès. No cal dir que són personals i per tant reflecteixen l'estat emocional del moment. Amb el pas del temps, la meva manera de pensar ha canviat molt i moltes d'aquestes reflexions únicament formen part d'un passat que no puc més que acceptar perquè ha estat el camí necessari que m'ha portat fins aquí i ara.
Per facilitar l'arxiu i posterior consulta, s'han agrupat segons les vuit dimensions vitals bàsiques que pot tenir qualsevol ésser humà (alguns més que altres): física, social, cognitiva, emocional, comunicativa, espiritual, estètica i ètica. 
I cadascuna d'aquestes categories amb les corresponents subcategories:
  1. Dimensió física. Té a veure amb la naturalesa corpòria de l'ésser humà: 
  2. Dimensió social. Es té en compte l'ésser humà com a part d'un grup: 
  3. Dimensió cognitiva. La predisposició de cercar coneixements: 
  4. Dimensió emocional. Les emocions es generen com a resposta a algun estímul intern o extern:
  5. Dimensió comunicativa. Està vinculada amb la capacitat d'expressar idees, pensaments, inquietuds i interessos: 
  6. Dimensió espiritual. Està relacionada amb la intenció de comprendre el sentit de l'existència, amb el fet de mantenir pensaments positius que generin benestar:
  7. Dimensió estètica. La percepció de la bellesa pot generar emocions i sentiments: 
  8. Dimensió ètica. La capacitat de fer allò correcte i cercar generar el major bé possible: